YAN ETKILER
  • ETSC/ESB ameliyat? tecrubeli bir cerrah taraf?ndan uygulan?rsa son derece guvenli bir yontemdir. Ancak nadir de olsa baz? yan etkiler olusabilir.
  • Refleks (kompansatuvar) terleme: en cok gorulen yan etkidir. El, yuz, koltukalt? ve ayak terlemesi gectikten sonra vucudun diger bolgelerinde (s?rt, gobek cevresi, kalca ve diz arkalar? ) olusan as?r? terlemedir. El ve koltukalt? terlemesi operasyonundan sonra % 1, yuz terlemesi operasyonundan sonra % 3-5, yuz k?zar?kl?g? operasyonundan sonra % 17-20 oran?nda gorulur. Eger operasyondan sonra refleks terleme olusursa ; hasta bunu tolere edemez ve eski haline donmek isterse klipsler 3 ile 6 ay icerisinde c?kar?larak, hasta eski haline donebilir.
  • Gustatuvar terleme: % 3 oran?nda gorulur. Kisiyi fazla rahats?z etmez. Operasyondan sonra belirli g?dalar?n al?nmas?ndan sonra yuzde veya vucutta olusan terlemedir.(ac? veya s?cak besinlerin al?m?ndan sonra gorulur)
    Horner sendromu: Klipleme yonteminde Horner sendromu gorulmez.Horner sendromunun olusmas? icin T1 seviyesindeki satellit ganglionun operasyon s?rasnda yaralanmas? gerekmektedir. As?r? terleme icin yap?lan klipleme operasyonunda onun icin Horner sendromu gorulmez.
  • Pneumotorax: Bazen gogus boslugunda akcigerlerin d?s?nda hava kalmas? gorulebilir. Buna pneumotorax denir. Cogunlukla kendiliginden gecer. Cok nadir olarak toraksa tup drenaj uygulamak gerekebilir.
  • Kanama: Cok nadir vakalarda kaburga aras?ndaki damarlardan veya sempatik zincirin yan?ndaki damarlardan kanama olusabilir. Bu da operayon s?ras?nda gorulup kontrol alt?na al?nabilir.
  • Interkostal nevralji: Bazen trokar giris yerlerindeki kaburgalar aras?ndaki sinirlerin zedelenmesinden dolay? kol, s?rt ve koltukaltlar?nda agr? olusabilir. Yaklas?k 1-1.5 ay icerisinde gecer. Hastaya cok rahats?zl?k vermez

priligy dapoxetina online acquistare generico farmacia - Rouen

By A Web Design

Op. Dr. Unsal AYBEK - Cep Tel: 0532 423 35 77 E-Mail: unsalaybek@elterlemesi.com E-Mail: unsalaybek@yahoo.com