Terleyen degil, su ak?tan el ve ayaklar

 

9 y?ld?r el ve ayaklar? terleyen hastalardan biri de Omer Bat?. Bu y?l liseyi bitiren Omer Bat?, derdine derman bulamam?s ve sonunda Sagl?k Bakanl?g?'na basvurmus. "Yaz k?s ellerimin ic taraf?nda, ayak altlar?mda terleme hic bitmek bilmiyor. Bazen ellerim ve ayaklar?m o kadar terliyor ki ayakkab?m terden s?r?ls?klam oluyor ve cabucak y?pran?yor. Bu yuzden devaml? sandalet ile dolas?yorum" sozleri ile derdini anlat?yor. Omer Bat?'ya gore, bazen terleyen ellerini s?kt?g?nda cesmeden su akar gibi ter daml?yor. Tedavi amac?yla devlet hastanelerine basvuran ve basar?l? sonuc alamayan Omer Bat?, "Bana onerilen tedavilerin cogu, el terlemesini k?sa surede kesecek boyuttayd?" diye konusuyor.

 

As?r? terleme hastal?g?n? tedavi edecek yontemler var. Bunlardan bir k?sm? gecici rahatlama sagl?yor. Bir k?sm?n?n da k?sa aral?klarla da olsa mutlaka tekrarlanmas? gerekiyor. Kesin cozume ise cerrahi mudahaleler sonucunda ulas?labiliyor. Ozellikle sinir uclar?n?n s?k?st?r?lmas? esas?na dayanan endoskopik mudahalelerdeki basar? ihtimali yuzde yuze yak?n. Diger bir tedavi turu de botoks.

 

Iyontoforez tedavisi

 

Iyontoforez tedavi bicimi, herhangi bir sebep belirlenemeyen (hafif ve orta duzeydeki) el ve ayak terlemeleri icin oneriliyor. Tedavi, as?r? terleyen el ya da ayaklar?n 15-20 gun boyunca, yar?s?na kadar suyla doldurulan ve icindeki art? ve eksi elektrotlara ozel bir aletle 20 mA'l?k dogru ak?m verilen kapta 25'er dakika bekletilmesiyle gerceklestiriliyor. Terleme sikayetleri, hastalar?n yuzde 90'?nda duzenli ve aksat?lmadan yap?lan seanslarla buyuk oranda azal?yor. Yogun seans trafiginin ard?ndan terlemenin yeniden baslamamas? icin haftada bir gun ayn? islemi uygulamak yeterli.

 

Normalde hicbir yan etkisi olmayan yontemin hamileler, kalp pili ve metal ortopedik implant tas?yanlarca uygulanmas? kesinlikle sak?ncal?. Bir de, bu tedaviyi secenlerin, islemin, bobrek hastalar?n?n diyalize girmelerindeki gibi sureklilik arz ettigi gercegini unutmamalar? gerekiyor. Bu yontemden istifade edilemedigi takdirde ilac tedavisine geciliyor. Ama ilaclar?n ag?z kurulugu, denge ve gorme bozuklugu gibi ciddi yan etkilerinden soz ediliyor. 

 

Cerrahi yontem

 

Cerrahi yontemlerdeki ortak nokta, terlemeyi duzenleyen sinir uclar?na fiziken mudahale edilmesidir. Gogus kafesi ac?larak yap?lan klasik cerrahi yontem, gunumuzde art?k hic tercih edilmiyor. Klasik yontemin yerini b?rakt?g? endoskopik yontemler de ikiye ayr?l?yor. Ikisi de, terleme problemini gidermede basar?l? ve kesin cozume ulast?r?yor. Birinde (endoskopik torasik sempatektomide) sinir uclar? kesiliyor ya da yak?l?yor. Son gelistirilen diger yontemde ise (Endoskopik Sempatik Klempleme 'ETSC/ESB') ile sinir uclar? s?k?st?r?l?yor.

 

Tayvanl? Lin'in ogrencileri

Bu yontem Tayvanl? Dr. Lin taraf?ndan 1996 y?l?nda kesfediliyor. Lin, cal?smalar?n? Tayvan'da surduruyor. Yontem, ABD'de 15-20, Finlandiya'da ise bir merkezde Lin'in yetistirdigi uzmanlarca uygulan?yor. Turkiye'de de yontemi sadece Dr. Unsal Aybek tatbik ediyor. Genel cerrahi uzman? Aybek, tedavi seklini Lin'in Tayvan'daki merkezinde egitim alarak ogrenmis. 

 

Meslegini Marmaris'teki t?p merkezinde devam ettiren Dr. Aybek, klempleme yontemi ile klasik endoskopik yontem aras?ndaki en onemli fark?n, refleks terleme (el, ayak ve koltuk alt?ndaki terleme bitiyor, ama vucudun baska yerlerinde eski durumu aratan yeni terlemeler olusuyor) oranlar?nda ve geriye donusumde goruldugunu soyluyor. Refleks terleme olusma ihtimali klasik yontemde butun terlemeler icin yuzde 20 iken, Dr. Lin'in klempleme yonteminde el, ayak ve koltuk alt? terlemelerinde yuzde 1 ya da 2; yuz terlemesinde yuzde 5; yuz k?zarmas?nda yuzde 20 seklinde gerceklesiyor. Ayr?ca, klasik yontemde geriye donus imkans?z. Klemplemede, hasta operasyondan sonraki 6 ay icinde karar verirse islem iptal edilerek 3 ayda eski haline donebiliyor. 

 

Dr. Aybek, genel anestezi alt?nda yap?lan klempleme yonteminde hastan?n koltuk alt?ndan ac?lan yar?msar santimlik iki delikten iceri girilerek titanyumdan uretilen ozel kliplerle sinirlerin s?k?st?r?ld?g?n? ifade ediyor. 10 dakika suren operasyonun maliyeti yaklas?k 1500 dolar. Iki endoskopik uygulamada da hastal?g?n yuzde 1 de olsa tekrarlama riski soz konusu. Aybek, yuz k?zarmas? rahats?zl?g?n?n da ayn? operasyonla giderilebildigini belirtiyor; ancak yuzde 17'lik efleks terleme ihtimaline dikkat cekiyor. Endoskopik mudahalelerde ust yas s?n?r? yok; alt s?n?r olarak ise, ergenlik cag?na gelme sart? aran?yor. Aybek, simdiye kadar 140 as?r? terleme hastas?n? sagl?g?na kavusturmus. 

 

Populer tedavi botoks

 

Terleme hastal?g?n?n tedavisinde kullan?lan en populer yontem, botoks. Yuzdeki k?r?s?kl?klar? yok etmesiyle tan?d?g?m?z botokstan 15 y?ld?r estetik tedavi sektorunde istifade ediliyor. Terleyen organlar? rahata kavusturmak icin yap?lan uygulaman?n, botoksun kullan?ld?g? estetik islemlerden prensipte fark? yok. Once as?r? terlemenin meydana geldigi bolge testlerle belirleniyor. Bolgeye uyusturucu ozelligi olan kremler surulerek 15 dakika bekleniyor. Ard?ndan seker hastalar?n?n yak?ndan tan?d?g? insulin enjektorune benzeyen ignelerle problemli bolgelere botoks ilac? zerkediliyor.

 

Ilac, terleyen bolgelerde yogun cal?san bezlerin ve kaslar?n hareketlerini etkiliyor. As?r? miktarda ac? hissedilmeyen ve yaklas?k yar?m saat suren uygulamadan sonra hasta 8 ile 10 ay aras? bir sure probleminden uzaklasarak rahatl?yor. Uygulaman?n konuyu cok iyi bilen uzman hekimlerce gerceklestirilmesi tavsiye ediliyor. Botoks da, iyontoforez tedavisi gibi kal?c? bir cozum degil. Biraz da pahal?. /AKSIYON

kamagra generico online generico acquisto italia - Besancon

Une fois râpé, l’ail fournit également l’allicine, molécule capable d’agir positivement sur les niveaux trop acheter bon kamagra oral jelly élevés de cholestérol de sang et la pression. Toutes ces activités favorise une bonne santé tout au long de vente cialis doctissimo l’appareil circulatoire, y compris la pulvérisation des artères péniennes (corpora cavernosa). Bonjour docteur !! en vente viagra france vérité, que je vous écris pour mon mari, qui souffre de fibrillation auriculaire, au moins 8-9 ans après, exploité Acheter du levitra ligne par la thyroïde, à noter également que souffre d’hypertension et est une petite cloison de nerf, mais conserve tout acheter cialis en ligne france dentro.il mon problème maintenant est qu’après un diagnostic d’AGO chronique, vu que les attentats sont fréquents et plus maintenant.

La fréquence du trouble de l'érection augmente http://www.lesaule.fr/blog/wp-content/uploads/edd/file/acheter-levitra.html vente levitra pharmacie avec l'âge et différents facteurs de risque, comme l'obésité, l'hypertension artérielle, le syndrome métabolique ou encore l'inactivité physique.

By A Web Design

Op. Dr. Unsal AYBEK - Cep Tel: 0532 423 35 77 E-Mail: unsalaybek@elterlemesi.com E-Mail: unsalaybek@yahoo.com