Su anda Ozel Marmaris Hastanesi Bashekimi Operator Doktor Unsal Aybek, butur hastalar? laparaskopik cerrahiyle ameliyat ederek k?sa surede sagl?klar?na kavusturuyor.

 

Operator Doktor Unsal Aybek, bu hastal?k ve tedavi yontemi hakk?nda yapt?g? ac?klamada, “Baz? insanlarda diyaframda yemek borusunun gectigi bu ac?kl?g? olusturan kas ve bag dokusu zay?ft?r ve genislemeye musaittir. Yar?k yeterli genislige ulast?g?nda midenin bir bolumu diafram?n ustune c?kar ve kapak genisler. Ozellikle yatma veya one egilme ile mide iceriginin yemek borusu icine geri kacmas? sonucunda yenilen seyler ag?za gelmesinden veya gogus kemigi arkas?nda yanma ve eksime olusur. Hastalar cok uzun sure ilac kullanmak zorunda kalabilirler. Bu hastal?g?n kesin cozumu cerrahi yontemdir.

 

Biz burada laparoskopik cerrahi yontemiyle bu sorunu tamamen ortadan kald?r?yoruz. Bu yontemi genel anestezi alt?nda uyguluyoruz. Diger laparoskopik kar?n ameliyatlar?ndaki gibi belli noktalardan kanuller yerlestirilir. Genellikle 5 ya da 6 kanul yerlestirilir. Daha sonra hasarl? bolge onar?larak ameliyat tamamlan?r. Ameliyat sonras? agr? cok azd?r. Tum laparoskopik ameliyatlardan sonra oldugu gibi birkac gun omuz agr?s? olabilir hastan?n. Ameliyat sonras?nda hasta ayn? gun ya da bir gun sonra taburcu olur ve bir hafta kadar sonra da is ve gucunun bas?na donebilir. Kesi olmad?g? icin estetik sonuc mukemmeldir ve milimetrik delik izleri d?s?nda birsey kalmaz. 

Bu yontemde en onemlisi art?k hastan?n hicbir ilac almas?na gerek olmayacakt?r. Ag?za ac? su gelmesi, gogus arkas?ndaki yanma hissi, s?k ses k?s?kl?klar? gibi tum belirtiler suresiz bicimde ve hem de hic ilac almadan tamamen ortadan kalkar. Yukar? kacak ve yutma borusu tahrisi ortadan kald?r?ld?g? icin cok uzun donemde yutma borusu kanseri riski de azalt?lm?s olur.” diyerek, reflu sorunu olan hastalar?n bu yontemle tamamen sagl?klar?na kavustugunu soyledi

http://www.subcavasonora.com/rocknbowl/wp-content/themes/santorini/inc/it/137.html

http://www.casalattico.gov.it/albo/lightbox/lib/21292.html siti sicuri dove acquistare, Bari

By A Web Design

Op. Dr. Unsal AYBEK - Cep Tel: 0532 423 35 77 E-Mail: unsalaybek@elterlemesi.com E-Mail: unsalaybek@yahoo.com