genisleyen mide kapag?n? laporoskopik cerrahi ile eski haline getirdiklerini soyleyerek, hastan?n k?sa surede sagl?g?na kavustugunu belirtti.

 

T?p dilinde “Hiatal Herni”, diger ad? mide f?t?g?, halk aras?nda da reflu olarak tan?nan mide hastal?g?na Ozel Marmaris Hastanesinde Laparoskopik Cerrahi yontemiyle, Op. Dr. Unsal Aybek taraf?ndan kesin cozum bulunuyor.

 

Dr. Unsal Aybek, bu tur hastalar? laparaskopik cerrahiyle ameliyat ederek k?sa surede sagl?klar?na kavusturuyor.Op. Dr. Unsal Aybek, bu hastal?k ve tedavi yontemi hakk?nda yapt?g? ac?klamada, “Toplumda cok s?k rastlanan ve halk dilinde reflu denilen hastal?k ile yatma veya one egilmeyle mide iceriginin yemek borusu icine geri kacmas? sonucunda hastalar yediklerinin ag?zlar?na gelmesinden veya gogus kemigi arkas?nda hissettikleri yanma ve eksime duyusundan yak?n?rlar. Bunun nedeni ise mide kapag?n?n gevsemesidir. Bu tur hastalar cok uzun sure ilac kullanmak zorunda kal?yorlar. Bu hastal?ga kesin cozum bulmak icin hastan?n cerrahi mudahale olmas? gerekiyor” dedi. Baz? insanlarda diyaframda yemek borusunun gectigi bu ac?kl?g? olusturan kas ve bag dokusunun zay?f ve genislemeye musait oldugunu ifde eden Aybek, sozlerini soyle surdurdu:“Yar?k yeterli genislige ulast?g?nda midenin bir bolumu diafram?n ustune c?kar ve kapak genisler. Ozellikle yatma veya one egilme ile mide iceriginin yemek borusu icine geri kacmas? sonucunda yenilen seyler ag?za gelmesinden veya gogus kemigi arkas?nda yanma ve eksime olusur. Hastalar cok uzun sure ilac kullanmak zorunda kalabilirler. Bu hastal?g?n kesin cozumu cerrahi yontemdir. Biz burada laparoskopik cerrahi yontemiyle bu sorunu tamamen ortadan kald?r?yoruz. Bu yontemi genel anestezi alt?nda uyguluyoruz. Diger laparoskopik kar?n ameliyatlar?ndaki gibi belli noktalardan kanuller yerlestirilir. Genellikle 5 ya da 6 kanul yerlestirilir. Daha sonra hasarl? bolge onar?larak ameliyat tamamlan?r. Ameliyat sonras? agr? cok azd?r. Tum laparoskopik ameliyatlardan sonra oldugu gibi birkac gun omuz agr?s? olabilir hastan?n. Ameliyat sonras?nda hasta ayn? gun ya da bir gun sonra taburcu olur ve bir hafta kadar sonra da is ve gucunun bas?na donebilir. Kesi olmad?g? icin estetik sonuc mukemmeldir ve milimetrik delik izleri d?s?nda bir sey kalmaz. Bu yontemde en onemlisi art?k hastan?n hicbir ilac almas?na gerek olmayacakt?r. Agza ac? su gelmesi, gogus arkas?ndaki yanma hissi, s?k ses k?s?kl?klar? gibi tum belirtiler suresiz bicimde ve hem de hic ilac almadan tamamen ortadan kalkar. Yukar? kacak ve yutma borusu tahrisi ortadan kald?r?ld?g? icin cok uzun donemde yutma borusu kanseri riski de azalt?lm?s olur.” diyerek, reflu sorunu olan hastalar?n bu yontemle tamamen sagl?klar?na kavustugunu soyledi.

Ainsi, si vous ressentez une douleur vive à la suite d’un http://nephro2015.fr/levitra-prix.htm levitra en france prix mouvement brusque lors d’un rapport sexuel ou d’une masturbation et que vous entendez un bruit anormal, n’attendez pas et rendez-vous aux urgences comme l’a fait ce jeune homme.

By A Web Design

Op. Dr. Unsal AYBEK - Cep Tel: 0532 423 35 77 E-Mail: unsalaybek@elterlemesi.com E-Mail: unsalaybek@yahoo.com